دستگاه تولید ظروف یکبار مصرف گیاهی

قیمت دستگاه تولید ظروف یکبار مصرف گیاهی

خط تولید ظروف یکبار مصرف گیاهی

از مواد

پایه نشاسته،

دارای سه مرحله و 3 دستگاه اصلی است :

اول: دستگاه گرانول ساز

تولید مواد اولیه با ترکیب نشاسته و سایر مواد

دوم: دستگاه تولید ورق و رول از مواد

شده

سوم: دستگاه پرس ترموفرمینگ

دستگاه تولید ظروف یکبار مصرف