دستگاه تولید ظروف یکبار مصرف گیاهی

قیمت دستگاه تولید ظروف یکبار مصرف گیاهی

 

خط تولید ظروف یکبار مصرف گیاهی از مواد اولیه آماده پایه نشاسته، دارای سه مرحله و 3 دستگاه اصلی است :

اول: دستگاه گرانول ساز تولید مواد اولیه با ترکیب نشاسته و سایر مواد

دوم: دستگاه تولید ورق و رول از مواد اولیه آماده شده

سوم: دستگاه پرس ترموفرمینگ

دستگاه تولید ظروف یکبار مصرف